Vodenje projekta, izdelava celotne projektne dokumentacije in vodilnih map projekta, pridobivanje projektnih pogojev ter gradbenega dovoljenja, revizije …