Proizvodnja, prodaja in izvoz vodnih postelj v vseh velikostih.