Društvo za razvijanje idej, ki je bilo ustanovljeno z namenom pripravljanja in organiziranja različnih kulturno-zabavnih prireditev in dogodkov, raziskav na področju dediščine in njenega razvoja.