Posredovanje hostes, statistov, promotorjev, organizacija dogodkov in prireditev ter šola za hostese.