Proizvodnja in prodaja lesenih masivnih lepljenih plošč.