Znanstvena revija za področje kmetijstva, ki jo izdajata oddelek za agronomijo in oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.