AAS se ukvarja s pravnim zastopanjem avtorjev in imetnikov avtorskih pravic pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic; s pravnim svetovanjem na področju avtorskega prava; z izdelavo neodvisnih izvedenskih mnenj s področja avtorske in sorodnih pravic; z registracijo avtorskih del.