Socialni prostor za raziskovanje in razvijanje teorije ter prakse anarhističnih gibanj.