Praktični vodič z 99 nasveti za okolju prijazno ravnanje, zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje onesnaževanja.