Več informacij o bližajoči se krizi boste dobili na 2. kongresu plemenitih kovin in surovin, kjer bo kot častni gost že drugo leto predaval dr. Marc Faber, neodvisni mednarodni finančni analitik.